Archief Pensioen

Pensioeninkomen speelt rol vanaf 57e jaar

De meeste hypotheken worden afgesloten voor dertig jaar. Deze periode noemen we de economische looptijd. Vaak moet aan het einde van die looptijd de lening worden/zijn afgelost. Dat is onder andere afhankelijk van de hypotheekvorm. Stel u heeft een aflossingsvrije hypotheek en het duurt nog een aantal jaren voordat de dertig jaar voorbij zijn.

Vindt u dit artikel interessant, neem contact met ons op


Brandpreventie: een must!

Menselijk handelen is brandoorzaak nummer één in het midden- en kleinbedrijf. Denk hierbij aan fouten zoals verkeerd machinegebruik, roken in een brandgevaarlijke omgeving en het onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen. Ook brand door elektrische apparaten blijkt een voorname oorzaak van bedrijfsbrand te zijn. (Bron: AMweb, platform voor de financiële dienstverlening) Brand is één van de meest vernietigende dingen die uw bedrijf en personeel kan overkomen. Het kan ervoor zorgen dat werkzaamheden langere tijd stil komen te liggen. In het ergste geval kan dat leiden tot een faillissement.
Een open deur: preventie is een must! Wilt u weten wat voor u de beste maatregelen zijn? Gebruik de Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden waarmee u allerlei tips en tools krijgt om uw bedrijf brandveilig te maken. Voor meer informatie en advies over brandverzekeringen voor uw bedrijf, kunt u uiteraard bij ons terecht.

 

Wetswijzigingen per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 gaan er voor ondernemers weer een aantal nieuwe wetten en wetswijzigingen in. Wij lichten er een paar uit.
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Met de WAB wil het kabinet werkgevers aanmoedigen om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook moeten flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen krijgen. Met aanpassing van het ontslagrecht, de ketenbepaling, transitievergoeding en WW-premie moet de arbeidsmarkt weer in balans komen.
Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek daalt stapsgewijs naar € 5.000 in 2028. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandig ondernemers en werknemers kleiner maken.
Kleineondernemersregeling (KOR)
De belastingvermindering wordt vervangen door een btw-vrijstelling. Deze kunt u gebruiken als uw omzet onder de 20.000 euro blijft.
Btw-nummer
In het huidige btw-nummer is het Burger Service Nummer (BSN) verwerkt. Omdat dat in strijd is met de privacywetgeving krijgen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id) voor communicatie met klanten en leveranciers. Het bestaande btw-nummer gaat omzetbelastingnummer heten en blijft in gebruik voor communicatie met de belastingdienst.
Meer weten? Kijk op Ondernemersplein.nl. Deze ‘externe wijzigingen’ hoeven geen gevolgen te hebben voor uw zakelijke verzekeringen. Kom bij ons langs en wij kijken het voor de zekerheid even voor u na. Heeft u veranderingen binnen uw bedrijf (Interne wijzigingen)? Die hebben vaak wel effect op uw zakelijke verzekeringen. Trek in dat geval zeker bij ons aan de bel.

 

Ondersteuning bij zieke werknemers

Een jaar geleden kondigde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een MKB Verzuim-ontzorgverzekering aan. Deze verzekering biedt voornamelijk kleinere bedrijven (< 25 medewerkers) meer ondersteuning om aan verplichtingen als werkgever te kunnen voldoen bij zieke werknemers. Verzekeraars zijn aan de slag gegaan en hebben een verzuimontzorgverzekering ontwikkeld die voldoet aan de afspraken tussen het Ministerie van SZW, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Wat zit er zoal in zo’n verzekering?

  • re-integratieondersteuning
  • hulp om aan verplichtingen uit de Arbowet en de Wet verbetering Poortwachter te voldoen
  • ondersteuning bij preventie en verkorten ziekteverzuim
  • arbodienstverlening

Benieuwd wat collega-werkgevers regelen op het gebied van ziekteverzuim? Bekijk de website van de Rijksoverheid ‘Hoe werkt Nederland?’ Meer weten over een passende verzuimontzorgverzekering voor uw bedrijf? Wij helpen u graag verder.

 

Streep door assurantiebelasting brede weersverzekering

Bent u ondernemer in de agrarische sector? Net zoals andere ondernemers kunt u zich verzekeren tegen bedrijfsrisico’s. Een heel specifiek risico is schade aan uw gewassen door extreem weer. Niet ondenkbaar in deze tijd waarin extreme weersomstandigheden toenemen. Denk aan hagel, overvloedige regenval, (nacht)vorst, storm, droogte, sneeuw en ijzel. Een verzekering hiervoor heet: de brede weersverzekering. Veel akkerbouwers en fruittelers zitten in een spagaat. Aan de ene kant vinden zij zo’n verzekering te duur. Aan de andere kant lijden zij zonder verzekering een enorme strop als oogst wordt vernield door een flinke storm of stevige hagelbui.

Het kabinet heeft met toestemming van de Europese Commissie besloten dat met ingang van 1 januari 2020 de assurantiebelasting van 21% wordt afgeschaft. Daardoor wordt de brede weersverzekering een stuk goedkoper en aantrekkelijker. Weten of deze verzekering voor u interessant is? Kom bij ons langs en we rekenen het graag voor u uit.


Huren in bedrijfsverzamelgebouw

Als kleine ondernemer kunt u bijvoorbeeld vanuit huis werken of een kantoorpand kopen. Bent u voor het een te groot en voor het ander te klein? Dan is er nog een derde optie: werkruimte huren in een bedrijfsverzamelgebouw. Het voordeel is dat gas, water en elektra geregeld zijn. Vaak is ook de receptie/telefooncentrale, schoonmaak, postverwerking en wifi centraal georganiseerd. Bovendien kunt u met mede-ondernemers netwerken, zowel zakelijk als voor de gezelligheid. Maar hoe zit het met de verzekeringen?

Net zoals u een woning zou huren geldt bij het huren van een bedrijfsruimte het huurdersbelang. Hieronder vallen veranderingen en uitbreidingen die u zelf heeft betaald (dus ook als u ze heeft overgenomen van de vorige huurder). Denk hierbij aan een parketvloer, keukenvoorzieningen of schilderwerk. Dit valt niet altijd volledig onder de opstalverzekering van de verhuurder. Dus dit moet u zelf verzekeren. Net zoals uw kantoormeubilair en -apparaten en eventuele voorraad. Overweegt u huur of huurt u al in een bedrijfsverzamelgebouw? Wij helpen u met de passende oplossingen voor uw bedrijfsspecifieke situatie.

 

To Wifi or not to Wifi

U bent een paar dagen op reis. Zoals dat gaat met ondernemers die privé onderweg zijn, wilt u toch even uw zakelijke e-mail checken. En hé, dat is handig, u kunt gebruikmaken van het Wifi-netwerk van het hotel. U heeft een wachtwoord gekregen, dus dat zit wel goed, denkt u. Maar als dat wachtwoord aan iedere gast gegeven wordt… Toch niet zo veilig eigenlijk. Hackers kunnen zo bijvoorbeeld transactiegegevens van online bankieren aanpassen of inloggegevens van bedrijfsgevoelige data bemachtigen. Wat kunt u doen om risico’s te beperken:
– controleer altijd of er https in de adresbalk staat
– zorg dat er niet automatisch Wi-Fi-verbindingen worden gemaakt
– maak alleen verbinding met gesloten Wi-Fi-netwerken met een veilig wachtwoordbeleid
– zorg voor een voldoende groot data-abonnement zodat u gebruik kunt maken van 4G-netwerk
– verbind via een VPN-connectie

Denk bewust na over veilig internetten via Wifi. Voor mogelijkheden om u tegen cybercriminaliteit te verzekeren, kunt u bij ons terecht.

 

Contact

Eloquens teksten en producties

Delst 12, 5388 SV Nistelrode

Bezoek ook: