Privacybeleid

Disclaimer, Copyright en Privacyverklaring

Disclaimer
De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Eloquens teksten en producties is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website.

Copyright
De teksten en grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze website mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons meldt. Wij reageren hier dan zo snel mogelijk op.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Eloquens teksten en producties kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Eloquens teksten en producties, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Eloquens teksten en producties verstrekt. Eloquens teksten en producties kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

Waarom Eloquens teksten en producties gegevens nodig heeft
Eloquens teksten en producties verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Eloquens teksten en producties uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Eloquens teksten en producties gegevens bewaart
Eloquens teksten en producties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een half jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Eloquens teksten en producties verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Eloquens teksten en producties worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Eloquens teksten en producties gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Eloquens teksten en producties maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Eloquens teksten en producties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Eloquens teksten en producties te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Eloquens teksten en producties heeft hier geen invloed op.

Eloquens teksten en producties heeft Google geen toestemming gegeven om via Eloquens teksten en producties verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

E-mail en mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met SharpSpring. SharpSpring zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door SharpSpring beveiligd opgeslagen. SharpSpring maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. SharpSpring behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen.  Eloquens teksten en producties zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Eloquens teksten en producties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Eloquens teksten en producties maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Eloquens teksten en producties verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Eloquens teksten en producties.

Datum laatste wijziging: 29 mei 2018

Contact

Eloquens teksten en producties

Delst 12, 5388 SV Nistelrode

Bezoek ook: